Bộ lọc phụ hoàn chỉnh, dùng cho các dòng máy Powermax 65/85/105/125