Béc cắt 220816 Hypertherm nozzle

Béc cắt 220816 Hypertherm nozzle

(5 đánh giá)

220816

Hypertherm - USA

Hàng chính hãng, giá rẻ Béc cắt 220816 Hypertherm nozzle plasma dùng cho đuốc cắt của các máy dòng Powermax 85/105 Phạm vi hoạt động: 65 - 85A

0919938959

Các máy Hypertherm Powermax 85/105 dùng béc 220816 cung cấp dòng plasma để cắt chính xác.

#220816 trong mỏ cắt

Consumable
type

Torch type

Amperage

Shield/
Deflector

Retaining cap

Nozzle

Electrode

Swirl ring

Drag-cutting

Hand

45

220818

220854

220941

220842

220857

65

220819

85

220816

105

220992

220048

220990

220037

220994

Mechanized

Machine

45

220817
or
220955

220854
or
220953

220941

220842

220857

65

220819

85

220816

105

220993
or
220955

220048
or
220206 (Ohmic)

220990

220037

220994

FineCut

Hand

45

220931

220854 or
220953 (Ohmic)

220930

220842

220947

Machine

45

220948

220994

Gouging

Hand/Machine

 

220798

220854

220991

220842

220994

 

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Top

   (0)